03 650 00 70 Door Verstraetelei 50, 2930 BrasschaatEen echt sportieve school

Welkom op onze website

Het GIB, gelegen in een groene omgeving, beschikt over nieuwe en vernieuwde gebouwen, over een moderne en toekomstgerichte infrastructuur. Onze school organiseert tal van activiteiten met een vormende waarde: didactische uitstappen en studiereizen, culturele, sociale en sportieve evenementen. Op onze website vindt u hiervan een overzicht. Het GIB is een school op mensenmaat die aandacht heeft voor de individuele leerling, die aan elke leerling optimale ontplooiingskansen biedt door maximale begeleiding en die met kwaliteitsvol onderwijs voorbereidt op een ruime waaier van studierichtingen in het hoger onderwijs.

Aanmeldingen en inschrijvingen
De maximumcapaciteit is bepaald op 200 leerlingen. Daarvan zijn reeds 51 plaatsen toegekend aan broers of zussen van huidige leerlingen en kinderen van personeelsleden. De elektronische aanmeldingen zijn afgesloten Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Wie nog een leerling wil inschrijven in het eerste jaar, kan dat doen in de school, tijdens de schooluren.

Bij de aanmelding dient u op te geven of uw kind een "indicatorleerling" is. Dat betekent dat hij of zij beantwoordt aan één van de volgende voorwaarden:
  • u heeft voor uw kind het huidige schooljaar een schooltoelage ontvangen;
  • de moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.
U dient bij de inschrijving de nodige bewijzen voor te leggen. Informatie daarover vindt u hier.

In het kader van het M-decreet, kunnen kinderen met specifieke zorgbehoeften ook in het GIB ingeschreven worden. In sommige gevallen gebeurt die inschrijving voorwaardelijk om na te gaan of de school de nodige aanpassingen kan doen in functie van deze zorgbehoeften. Dat wordt besproken tijdens het intakegesprek dat in een latere fase volgt.

Inschrijvingen voor leerlingen van andere jaren starten op woensdag 1 juli vanaf 11u00 in de school.

Lijsten van benodigdheden schooljaar 2014-2015
Gemeentelijk Instituut Brasschaat