Algemeen

Het GIB, gelegen in een groene omgeving, beschikt over nieuwe en vernieuwde gebouwen, over een moderne en toekomstgerichte infrastructuur. Onze school organiseert tal van activiteiten met een vormende waarde: didactische uitstappen en studiereizen, culturele, sociale en sportieve evenementen.

Het GIB is een school op mensenmaat die aandacht heeft voor de individuele leerling, die aan elke leerling optimale ontplooiingskansen biedt door maximale begeleiding en die met kwaliteitsvol onderwijs voorbereidt op een ruime waaier van studierichtingen in het hoger onderwijs. Meer informatie kan u steeds vinden in onze pagina voor de nieuwe leerlingen.
.

Jong en oud verenigd in cybercafé

Woensdag 21 maart verzorgden de 14 leerlingen van 5 Boekhouden-Informatica een cybercafé in dienstencentrum Vesalius. De bezoekers stelden hun vragen over hun smartphone, tablet of laptop bij een kopje koffie of thee. De jongeren deden hun uiterste best om alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en meteen ook allerlei tips en tricks mee te geven. Er werd volop genoteerd en geoefend.

Beide partijen waren erg tevreden over het initiatief, dat zeker herhaling verdient.

Brasschaat