Categorie archief: Kernkwaliteiten

Meters en peters

Een nieuwe school kan een grote verandering betekenen. De kinderen van het eerste jaar gaan van de vertrouwde lagere school naar de grote secundaire school en komen zo in een heel nieuwe omgeving terecht. We willen de overstap naar een nieuwe school vergemakkelijken met behulp van onze anciens, de leerlingen van het zesde jaar humane wetenschappen.

Per klas van het eerste jaar zal een aantal van deze zesdejaars zich over die klas ontfermen als peter en meter. Soms is de stap naar de titularis of andere volwassenen immers nog groot en niet altijd noodzakelijk. Hier kan de inbreng van onze oudere leerlingen een positieve bijdrage leveren. Jonge leerlingen kijken er erg naar op. Wat steun en aandacht van iemand die ouder en ‘sterker’ is, die kan helpen vanuit eigen ervaring en goede tips kan geven, is dan goed meegenomen.

In de loop van het jaar zullen we de band tussen de eerstejaars en hun peters en meters opbouwen en versterken via een aantal activiteiten. Daarvan vind je elders op de website foto’s en meer uitleg.

Met dit project willen we een win-winsituatie creëren voor alle betrokken leerlingen, maar specifiek voor peters en meters zijn door wetenschappelijk onderzoek van o.a. Garringer en MacRae verbeteringen vastgesteld op vlak van gevoelens van competentie, zelfvertrouwen, empathie, moreel oordelen, interpersoonlijke communicatie, vaardigheden bij het oplossen van conflicten, de relatie met de ouders en de verbondenheid met de school.

Vier concrete zaken voor peters en meters die we willen benadrukken:

Wij zijn ervan overtuigd dat dit project het welzijn van de eerstejaars kan bevorderen en de leerlingen van humane wetenschappen essentiële vaardigheden kan bijbrengen die uitstekend bij hun opleiding passen en hen extra bagage kan meegeven voor hun leven na de middelbare school, bagage die de reis niet zwaarder maar net lichter zal maken!

Gemotiveerd zorgteam

Je bent hier geen nummer. Hoe je je voelt is ook belangrijk. In de school is iedereen aanspreekbaar: leer-krachten, secretariaat, directie. Daarnaast is er een team van leerlingbegeleiders, zorg– en graadcoördinatoren waar je terecht kan voor extra ondersteuning. Wil je graag meer weten over onze visie over de leerlingbegeleiding kan je een kijkje nemen naar onze folder en op volgende link.

Toekomstgericht

Je komt naar school om aan je toekomst te werken. Het GIB bereidt voor op het hoger onderwijs, ook in de tso-richtingen. Er is een sterke studiekeuzebegeleiding op het einde van de eerste, tweede en derde graad. De zesdejaars kunnen allemaal een keuzevak volgen om hun toekomst nog beter voor te bereiden.