top team

Top Teamdag

Op maandag 29 februari om 9 u worden de leerlingen van 6 Boekhouden –Informatica, 6 Economie Moderne Talen en Wiskunde verwacht aan de ingang van Thomas Moore in Antwerpen.
Ze zullen deelnemen aan een Top Teamdag waarbij ze het opnemen tegen leerlingen van nog twee andere scholen uit het Antwerpse.
Onder de deskundige leiding van Rob Frederix, de Top Team Coordinator, wordt een bedrijfspel gespeeld onder het motto ‘Learning business by doing business’.
In 3 rondes is het de bedoeling strategische maatregelen te nemen om te scoren met de hoogste winst. In groepjes moeten beslissingen genomen worden: hoeveel reclame gaan we voeren, dalen we onze prijs of laten we hem juist stijgen, hoeveel gaan we produceren, …

Er wordt druk onderhandeld en de leerlingen vinden het boeiend.
Op het einde van de dag volgt het rapport. Het GIB heeft zich heel degelijk ‘verdedigd’ maar de cinematickets zijn niet voor ons…
In ieder geval blikken de leerlingen terug op een leuke, leerrijke dag en zijn allen het erover eens: volgend jaar opnieuw organiseren voor de opvolgers!

Ingrid De Bie