IMG_0022

Grens

‘ Waarheid, durven of doen?’

‘Euh…doen’

‘Ok, je moet je borsten laten zien op het internet.’

Hoe dit ‘ spelletje’ afloopt, willen we misschien liever niet weten. Toch is het een realiteit waarmee we moeten leren omgaan in deze maatschappij. Om onze vierdejaars een hand te reiken in een positief leerproces, hebben we op do 21/4 een projectvoormiddag georganiseerd rond grensoverschrijdend seksueel gedrag.

De leerlingen kregen info over de juridische kant van de zaak. Dit werd gebracht door de mensen van de politie Brasschaat, afdeling jeugd. De casus die zij opwierpen, zorgde voor enkele stille momenten, alsook voor veel reacties en vragen.

Naast de workshop rond cijfers en feiten, werd er ook gewerkt aan de vaardigheden. Via verschillende spelvormen (vlaggenspel, stellingenspel en dilemma’s) ontdekten de leerlingen diverse criteria om in te schatten of een situatie sociaal aanvaardbaar is of niet. Elke deelnemer kon zijn ei wel kwijt op zijn/ haar manier.

Als apotheose was er de toneelvoorstelling ‘Grens’. Dit werd gebracht door Wimgeysen-producties. Wim heeft de voorstelling samen met de psychologen van het VKA (vertrouwingscentrum kindermishandeling Antwerpen) gemaakt. De leerlingen waren erg onder de indruk, ondanks het feit dat niet alle beeldspraak meteen duidelijk was. De poppen en de plastic folie hadden nog wat nabespreking in de les nodig.

Na het lezen van de evaluaties kunnen we besluiten dat het een geslaagde nuttige, zinvolle en leerrijke voormiddag was. Met dank aan de uitgenodigde gastsprekers en sommige hardwerkende collega’s, die deze voormiddag weerom mogelijk maakten.