leerlingbegeleiding1038x400

Begeleiding

Van stimulerende babbel tot vertrouwelijk gesprek.

Op het GIB krijgt elke leerling aandacht en kansen. Problemen bij de overgang van lagere naar middelbare school? Tijdelijke motivatieproblemen? Behoefte aan een efficiënte leermethode? Al deze problemen worden met de nodige zorg en toewijding aangepakt. Van de stimulerende babbel voor een leerling die het even wat moeilijk heeft, tot de begeleiding van leerlingen met een eventuele leerstoornis. Ook als er zich pestgedrag voordoet, of andere situaties die ongunstig zijn voor een leerling, zullen wij samen proberen de goede sfeer te herstellen.

Bij inhoudelijke problemen met de leerstof is de vakleerkracht of klastitularis de eerste hulplijn. Bij grondige problemen met het begrijpen of verwerken van de stof, kunnen de leerlingen terecht op de wekelijkse inhaallessen, die worden georganiseerd voor alle hoofdvakken. Elke leerling kan ook altijd een beroep doen op de zorgcoördinator van de school of de graadcoördinator van zijn graad. Zij zijn beschikbaar voor een vertrouwelijk gesprek. In de derde graad houdt de graadcoördinator zich uiteraard ook beschikbaar om te helpen bij het maken van een goede toekomstige studiekeuze. Mocht het nodig zijn dat een leerling doorverwezen wordt naar externe hulpverleners, dan proberen wij ervoor te zorgen dat de juiste contacten worden gelegd. Mocht u een probleem willen signaleren, dan kan dat. Wij zijn ook altijd aanwezig op alle oudercontacten.

Deze personen zijn te bereiken via smartschool of na een telefonische afspraak via het secretariaat van het CLBCentrum. Wij bieden hulp -in samenwerking met de school- op gebied van leren en studeren (leerproblemen), studiekeuze, gezondheid en psychosociaal functioneren.

Contactpersoon: Nicole Vanbogaert

Een gesprek kan aangevraagd worden op school of op het centrum.

Bereikbaarheid: via de school, het CLB- secretariaat, per e-mail: nicole.vanbogaert@vclbvnk.be, of via Smartschool.

Adres CLB
De Zwaan 28
B-2930 Brasschaat
Tel: 03/ 651 88 85
Fax: 03/ 653 36 10

 

Brasschaat