Derde graad

Lessentabel derde jaar

3de jaar E HW W WS H TW I
TALEN Nederlands 4 4 4 4 4 4 *
Frans 4 4 4 3 4 3 *
Engels 3 4 4 3 4 3 *
WETENSCHAPPEN Wiskunde 5 4 5 5 3 5 *
Fysica 2 1 2 2 3
Chemie 1 1 2 2 4
Aardrijkskunde 1 2 2 1 1 1
Biologie 1 1 2 2 1
Gedragswetenschappen 2
Cultuurwetenschappen 2
Wetenschappelijk tekenen 2
Economie 4 *
Boekhouding / toegepaste economie 7
Natuurwetenschappen 2
ALGEMENE VAKKEN Godsdienst/zedenleer 2 2 2 2 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2 1 1
Mechanica 1
Electriciteit 1
Sport° 5
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Informatica / tekstverwerking 1 1 1 1 4 1

*I: wekelijkse inhaalles
Sport°: ploegsport, atletiek, turnen, zwemmen, diverse sporten (badminton, judo, ritmiek). Een 6de uur sport wordt facultatief ingericht.

Brasschaat