Inschrijvingen 2de – 6de jaar 2016-2017

De inschrijving voor het tweede tot en met het zesde jaar voor leerlingen uit andere scholen gebeurt op vrijdag 1 juli 2016 om 11.00u. Op dat moment wordt de inschrijving bekrachtigd met een handtekening van een van de ouders of van de voogd. Indien de ouder(s) of voogd niet aanwezig kan zijn, dan kan een volmacht ingevuld worden. Dit document kan u hier raadplegen. De volmachthouder moet meerderjarig zijn en eveneens een identiteitskaart voorleggen. Elke volmachthouder mag maximum 1 ander gezin vertegenwoordigen.

Tijdens de inschrijving wordt een intakegesprek gehouden. Gelieve de identiteitskaart (of een kopie) en de eindbeslissing met vermelding van het behaalde attest mee te brengen.

Wie inschrijft moet akkoord gaan met het schoolreglement, het pedagogisch project en de engagementsverklaring die vooraf op de website kunnen geraadpleegd worden.

Aangezien onze school beperkingen heeft qua infrastructuur zijn wij verplicht een maximumcapaciteit van 1020 leerlingen te hanteren. Deze maximumcapaciteit is bekrachtigd door het schoolbestuur (gemeentebestuur van Brasschaat). Indien wegens het bereiken van de maximumcapaciteit de inschrijving niet kan gerealiseerd worden, krijgt elke kandidaat een volgnummer op de wachtlijst. Als er opnieuw plaats vrijkomt (bijvoorbeeld na de bijkomende proeven) wordt de wachtlijst gecontacteerd in volgorde van aanmelden op 1 juli om alsnog in te schrijven. Het is evenwel mogelijk dat na 1 juli bepaalde studierichtingen volzet moeten verklaard worden. Dat zal op de website van de school gepubliceerd worden.

Brasschaat