1egraad1038x400

Lessentabel eerste graad

EERSTE JAAR TWEEDE JAAR I
Nederlands 5 4 *
Frans 5 4 *
Engels 3
Wiskunde 5 4 *
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 2 1
Wetenschappelijk werk 2
Economie 2
Levensbeschouwing 2 2
Geschiedenis 1 2
Plastische opvoeding 2 2
Techniek 2 2
Muzikale opvoeding 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en Maatschappij 1
Informatica 2
Totaal 32 32

*I: wekelijkse inhaalles

Meer informatie over de eerste graad kan u vinden op deze pagina.

Brasschaat