Missie en visie

Als oudercomité van het GIB willen we ondersteunend meewerken aan een goede verstandhouding tussen de ouders en de school.

Beide hebben immers vergelijkbare doelstellingen: een goede opleiding en begeleiding van onze kinderen.

Die rol trachten we geëngageerd, dynamisch en op verschillende manieren in te vullen. We organiseren activiteiten waarop ouders informeel met elkaar in contact kunnen komen, zoals een boeiende thema-avond, een leuke quizavond of een gezellig praatcafé tijdens de oudercontacten. We verlenen logistieke steun bij schoolactiviteiten zoals infoavonden, opendeurdag en proclamatiereceptie. Ook aan educative GIB-projecten zoals bijv. verkeersveiligheid en aan leuke ideeën van leerlingen dragen we graag ons logistiek en financieel steentje bij.

Tenslotte hebben de vaste medewerkers van het oudercomité ook een contactfunctie om vragen of opmerkingen van andere ouders aan bod te laten komen tijdens de vergaderingen met de directie.

De werking van het oudercomité is enkel mogelijk dankzij uw steun, medewerking en belangstelling.

Vragen of suggesties die betrekking hebben op onze activiteiten of op een grotere groep leerlingen van het GIB, bijv. over verkeersveiligheid, kan u ons doorgeven via ons mailadres oudercomite@gibbrasschaat.be .
Wij laten deze vragen dan aan bod komen tijdens de volgende vergadering van het oudercomité, kaarten ze aan met de directie en melden u het resultaat van deze bespreking.

logo

Brasschaat