richtingen

Overzicht

Eerste graad Eerste leerjaar A ASO
Tweede jaar: Moderne Wetenschappen
Tweede graad
(1ste + 2de leerjaar)
Economie ASO
Humane Wetenschappen
Wetenschappen
Sportwetenschappen
Handel TSO
Techniek Wetenschappen
Derde graad
(1ste + 2de leerjaar)
Economie Moderne Talen ASO
Economie Wiskunde
Humane Wetenschappen
Moderne Talen Wetenschappen
Wetenschappen Wiskunde
Sportwetenschappen
Boekhouden Informatica TSO
Techniek Wetenschappen

In onze infobrochure kan u het volledige aanbod van onze school bekijken, alsook de lessenroosters per jaar.

Vanaf het schooljaar 2015-16 wordt er voor alle zesdejaars een keuzevak ingericht. De leerlingen verruimen hiermee hun horizon met een vak dat buiten het domein van hun studierichting valt of ze verdiepen juist hun interesse in een bepaald vakgebied.

De aangeboden vakken dit schooljaar zijn: economie voor niet-economen, Spaans voor beginners, basis Duits, engineering (een huwelijk tussen techniek en informatica), extra hoofdstukken uit de fysica, labo wetenschappen en esthetica.

Indien er nog vragen zijn kan u ons gerust contacteren.

Brasschaat