Richtingen & lessentabellen derde graad

Studierichtingen

Algemeen secundair onderwijs

Economie (EM of EWi)

Kies je voor Economie-Moderne talen dan volg je 4u wiskunde per week, 2u natuurwetenschappen en in verhouding meer lesuren moderne vreemde talen.

In de richting Economie-Wiskunde staan een zwaar wiskundeprogramma van 6u per week en 4u wetenschappen op het programma.

Humane wetenschappen (HW)

De kennismaking met typische humane vakken wordt opgedreven. Psychologie en sociologie komen aan bod in gedragswetenschappen. Filosofie, politiek, cultuur, kunst en media horen bij cultuurwetenschappen. Veel tijd gaat naar het verwerven van onderzoeksvaardigheden in al deze domeinen.

Wetenschappen (MW of WWi)

Kies je voor Moderne-Talen Wetenschappen dan moet je in elk geval goed zijn in talen. Je volgt voor wiskunde een 4u-programma dat voldoende blijft ter ondersteuning van de andere wetenschappelijke vakken. Fysica, chemie en biologie krijgen een 2u-programma, zodat verder studeren in wetenschappelijke richtingen mogelijk blijft.

Kies je voor Wetenschappen-Wiskunde dan moet je in elk geval goed zijn voor wiskunde en wetenschappen en voldoende gemotiveerd blijven om voor deze vakken grote inspanningen te doen. De leerlingen die voor deze Wetenschappen-Wiskunde opteren, hebben nog eens de keuze tussen:

  • 8u wiskunde: dit is een zwaar wiskundeprogramma dat o.m. voorbereidt op studies voor burgerlijk ingenieur. Een grote aanleg en interesse voor wiskunde zijn hier wel een hoofdvereiste. Iedere verdere studiekeuze blijft voor deze leerlingen mogelijk wanneer ze dit pakket met succes verwerken;

  • 6u wiskunde: dit is een eveneens niet te onderschatten wiskundeprogramma dat toelaat om met succes verder te studeren in tal van hogere studierichtingen die een grondige wiskundige of wetenschappelijke voorkennis vereisen.

Sportwetenschappen (SW)

De leerlingen sportwetenschappen hebben in de derde graad nog eens de keuze tussen:

  • 6u wiskunde: hiermee blijft het hoger onderwijs met sterk wetenschappelijke inslag perfect mogelijk;

  • 4u wiskunde: wie opteert voor 4u wiskunde krijgt 2u Duits.

In deze richting wordt veel belang gehecht aan onderzoekscompetenties gerelateerd aan sport en bewegingsleer.

Technisch secundair onderwijs

Boekhouden Informatica (BI)

Hier wordt de kennis van boekhouden en softwarepakketten opgedreven. Ook een basis van programmeren wordt gelegd. In het zesde jaar moet je je kennis en vaardigheden tonen in een geïntegreerde proef. Een stage laat je ook een echte werkorganisatie kennen. Met een mini-onderneming leer je je eigen bedrijf beheren.

Techniek Wetenschappen (TW)

Met een stage in het zesde jaar en een geïntegreerde proef leer je de aangeleerde leerstof toepassen op nieuwe situaties.

Lessentabellen

Vijfde jaar

5e jaar

*I: wekelijkse inhaalles

**: Deze lestabel wordt 2 weken onderbroken voor de organisatie van blokstages.

Sport°: ploegsport, atletiek, turnen, zwemmen, diverse sporten (badminton, judo, ritmiek).

Zesde jaar

6e jaar

*: In de 6de jaren wordt 1 uur keuzevak voorzien:

Samen musiceren, Italiaans, Spaans, Labo wetenschappen, Yoga, Politiek en actua, Maak je film!, Bouw je huis! en Schetsen. Deze lijst kan korter (niet langer) worden na de jaarlijkse evaluatie door leerlingen en leerkrachten.

De leerlingen van SW kunnen dit vak facultatief volgen.

**: Deze lestabel wordt 2 weken onderbroken voor de organisatie van blokstages.

Sport°: ploegsport, atletiek, turnen, zwemmen, diverse sporten (badminton, judo, ritmiek).

Meer informatie over deze richtingen vindt u op deze pagina.