open vizier 1038x400

Visie

Onze visie

Onze school wil kwaliteit en welbevinden aan elkaar koppelen. Daarvoor kunnen we deze zes troeven uitspelen: een groene omgeving, een gemotiveerd zorgteam, een toekomstgericht onderwijs, een uitgebreid aanbod aan inhaallessen, peters en meters voor onze eerstejaars en een open vizier op de omringende wereld.

Groene omgeving

Het GIB is gelegen in een groene omgeving vlak bij het park en Peerdsbos. Zes nieuwe lokalen staan zelfs in het midden van het park: de sportcampus in het L. De Winterstadion.

Gemotiveerd zorgteam

Je bent hier geen nummer. Hoe je je voelt is ook belangrijk. In de school is iedereen aanspreekbaar: leer-krachten, secretariaat, directie. Daarnaast is er een team van leerlingbegeleiders, zorg– en graadcoördinatoren waar je terecht kan voor extra ondersteuning. Wil je graag meer weten over onze visie over de leerlingbegeleiding kan je een kijkje nemen naar onze folder en op volgende link.

Toekomstgericht

Je komt naar school om aan je toekomst te werken. Het GIB bereidt voor op het hoger onderwijs, ook in de tso-richtingen. Er is een sterke studiekeuzebegeleiding op het einde van de eerste, tweede en derde graad. De zesdejaars kunnen allemaal een keuzevak volgen om hun toekomst nog beter voor te bereiden.

Inhaallessen

Van het eerste tot het vijfde jaar zijn er inhaallessen, dagelijks aansluitend op de lessen. In de eerste graad is er ook extra studiebegeleiding om je studiemethode te verbeteren.

Meters en peters

De eerstejaars worden vanaf de eerste dag opgevangen door de zesdejaars: hun peters en meters. Die organiseren het hele jaar door leuke activiteiten.

Open vizier

De communicatie met de ouders is open, de school heeft een lage drempel. Het oudercomité is bijzonder dynamisch. Het GIB heeft ook oog voor de wereld rondom. Een goed doel steunen, veraf of dichtbij, dat doe je gewoon!

Je kan het schoolreglement voor het schooljaar 2017-2018 bekijken.

Brasschaat