Algemeen

Het GIB, gelegen in een groene omgeving, beschikt over nieuwe en vernieuwde gebouwen, over een moderne en toekomstgerichte infrastructuur. Onze school organiseert tal van activiteiten met een vormende waarde: didactische uitstappen en studiereizen, culturele, sociale en sportieve evenementen.

Het GIB is een school op mensenmaat die aandacht heeft voor de individuele leerling, die aan elke leerling optimale ontplooiingskansen biedt door maximale begeleiding en die met kwaliteitsvol onderwijs voorbereidt op een ruime waaier van studierichtingen in het hoger onderwijs. Meer informatie kan u steeds vinden in onze pagina voor de nieuwe leerlingen.
.

4TW Vindt Ruis niet pluis

Naar aanleiding van toenemende gehoorschade hebben de 4TW’ers de koe bij de (h)oren (s) gevat en zich gesterkt in de ruime materie van het oor. Zo hebben al de andere leerlingen van het vierde jaar wat wijsheden kunnen vernemen betreffende de bouw van het oor, hoe en wat van geluid als fysisch fenomeen en het trieste waargebeurd verhaal van iemand met een blijvend letsel van gehoorschade.

Met dank aan de aandachtige groep leerlingen, die met een gezond respectvol luisterend oor heel wat vernomen hebben. Ook merciekes aan de leerlingen van 4TW die dit project goed hebben voorbereid en hun beste beentje hebben voorgezet. Tenslotte is alles onder de supervisie en het harde labeur achter de schermen van collega’s: J.Bauwens , J.Van Gestel en mezelf prima verlopen.

Pets Boucquey

Brasschaat