Carousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Het GIB, gelegen in een groene omgeving, beschikt over nieuwe en vernieuwde gebouwen, over een moderne en toekomstgerichte infrastructuur. Onze school organiseert tal van activiteiten met een vormende waarde: didactische uitstappen en studiereizen, culturele, sociale en sportieve evenementen.

Het GIB is een school op mensenmaat die aandacht heeft voor de individuele leerling, die aan elke leerling optimale ontplooiingskansen biedt door maximale begeleiding en die met kwaliteitsvol onderwijs voorbereidt op een ruime waaier van studierichtingen in het hoger onderwijs. Meer informatie kan u steeds vinden in onze pagina voor de nieuwe leerlingen.

In de kijker

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

De inschrijvingen voor nieuwe leerlingen van het eerste tot en met het zesde jaar vinden digitaal plaats op woensdag 1 juli om 9u00. Via deze website kan u uw zoon of dochter inschrijven.

LET OP! Volgende richtingen werden reeds volzet verklaard: 3 Wetenschappen; 3 Humane Wetenschappen; 4 Wetenschappen-Sport; 5 Boekhouden-Informatica; 5 Humane Wetenschappen. Voor deze richtingen kan u nog wel inschrijven, maar je zal dan op de wachtlijst genoteerd worden.

De hele school is volzet. U kan uw zoon/dochter nog wel op de wachtlijst noteren via onze website.

Vragen? Contacteer ons gerust per telefoon 03/650 00 70 tussen 9u00 en 12u00 of per email.

Schoolreglement

Je kan het schoolreglement raadplegen voor het huidige schooljaar.

Brieven en documenten

Hier kan je brieven en documenten raadplegen voor het volgende schooljaar.

Jaarkalender

Starten op het GIB

Hier vindt u alle nodige documenten om te starten op het GIB.

GIB in beweging

Digitale platforms