Oud-leerlingen

Jullie hebben een of meerdere jaren doorgebracht op onze school, en zijn hier afgestudeerd. Graag blijven we op de hoogte van jullie verdere studies. Wat studeren jullie? Waar? Hogeschool of universiteit? Welke resultaten behalen jullie? enzovoort …

Jullie kunnen deze vragenlijst invullen en versturen naar de school. Zo blijven we op de hoogte van jullie prestaties.

Hartelijk dank alvast.

Oud-Leerlingenavond

Via het departement onderwijs krijgen wij richtlijnen betreffende het coronavirus. Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we zo veel mogelijk uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten daarom een aantal activiteiten niet doorgaan.

De oudleerlingenavond van 20 maart, gekoppeld aan de info-avond voor onze zesdejaars en hun ouders wordt verzet naar een nader te bepalen datum.

We hopen dat deze maatregelen een bijdrage leveren tot het indijken van het coronavirus en het beschermen van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.