Schoolteam

Het volledige team

Leerlingbegeleiding

J. Martens Graadcoördinator 1e graad
E. de With Graadcoördinator 2e graad
V. Hermans Graadcoördinator 3e graad
I. Brock Zorg 1e, 2e, 3e jaar
E. Verfaillie Zorg 4e, 5e, 6e jaar

Directie

W. De Leeuw Directeur Bovenschool
N. Vermeiren Adjunct-Directeur Bovenschool
A. Monheim Directeur Middenschool
B. Van Bergen CoDi Scholengemeenschap