leerlingen

Toekomstige leerling

Beste (toekomstige) leerling

Dit luik op onze website is helemaal voor jou bedoeld.

Inschrijving 2de tot 6de jaar

De inschrijving voor het tweede tot en met het zesde jaar voor leerlingen uit andere scholen gebeurt op zaterdag 30 juni 2018 om 10.00u. Op dat moment wordt de inschrijving bekrachtigd met een handtekening van een van de ouders of van de voogd. Indien de ouder(s) of voogd niet aanwezig kan zijn, dan kan een volmacht ingevuld worden. Dit document kan u hier raadplegen. De volmachthouder moet meerderjarig zijn en eveneens een identiteitskaart voorleggen. Elke volmachthouder mag maximum 1 ander gezin vertegenwoordigen.

Tijdens de inschrijving wordt een intakegesprek gehouden. Gelieve de identiteitskaart (of een kopie) en de eindbeslissing met vermelding van het behaalde attest mee te brengen.

Wie inschrijft moet akkoord gaan met het schoolreglement, het pedagogisch project en de engagementsverklaring die vooraf op de website kunnen geraadpleegd worden.

Aangezien onze school beperkingen heeft qua infrastructuur zijn wij verplicht een maximumcapaciteit van 1020 leerlingen te hanteren. Deze maximumcapaciteit is bekrachtigd door het schoolbestuur (gemeentebestuur van Brasschaat). Indien wegens het bereiken van de maximumcapaciteit de inschrijving niet kan gerealiseerd worden, krijgt elke kandidaat een volgnummer op de wachtlijst. Als er opnieuw plaats vrijkomt (bijvoorbeeld na de bijkomende proeven) wordt de wachtlijst gecontacteerd in volgorde van aanmelden op 1 juli om alsnog in te schrijven. Het is evenwel mogelijk dat er bepaalde studierichtingen volzet moeten verklaard worden. Dat zal op de website van de school gepubliceerd worden.

Onze infobrochure (nog) niet ontvangen?

Hieronder kan je ze online raadplegen. De brochure beschrijft niet enkel de praktische werking van het GIB, maar ook heel wat andere thema’s komen aan bod! Zo zie je wat er leeft en groeit in onze school. Blader er zeker even door!

Benodigdheden schooljaar 2018-2019

Je kan het de lijsten van benodigdheden voor het schooljaar 2018-2019 hier raadplegen.

Wil je als eerste op de hoogte gebracht worden van onze dagelijkse activiteiten?

Vergeet dan niet om onze facebookpagina ‘GIB Brasschaat’ te liken. Je mag er steeds een vind-ik-leuk reactie achterlaten ;-)!

Nog vragen?

Neem telefonisch contact op met de school of stuur je berichtje . We willen je graag te woord staan!

Brasschaat